DEMINERALIZATORY

Nawigacja mobilna

DEMINERALIZACJA – Najwyższa Czystość Wody

Demineralizacja zwana również Dejonizacją lub odsalaniem wody, polega na usunięciu z wody wszystkich rozpuszczonych w niej soli mineralnych.
Po procesie demineralizacji pozostają tylko cząsteczki wodoru oraz grupy wpodorotlenowe , tworząc wodę.
Demineralizacja może być przeprowadzona na jonitach ( zwanych też żywicami jonowymiennymi) lub za pomocą odwróconej osmozy.

Proces ten pozwala przygotować wodę, która znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, w tymi chociażby w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym, w gastronomii, labolatoriach i medycynie. Doskonale sprawdza się również w branży elektronicznej i energetycznej oraz wszędzie tam, gdzie do odpowiedniego funkcjonowania urządzeń konieczna jest najwyższa czystość wody.
Stopień odsolenia/zdemineralizowania mierzony jest wielkością przewodności elektrolitycznej wody, którą wyraża się w mikrosimensach [mS/cm] lub ppm . Urządzenia służące do odmineralizowania wody kontrolowane są za pomocą pomiaru przewodności uzdatnionej wody.
Produkujemy systemy do częściowej demineralizacji jak i do całkowitej demineralizacji